Chưa bao giờ cảm thấy ngột ngạt, cô độc và không mục tiêu ntn. Sau tất cả những …