Continued Professional Development – CPD

July 3, 2023

[OOLS 155th]

Với phạm vi hành nghề rộng, nhân viên Khúc xạ nhãn khoa có thể kết hợp các chuyên khoa khác nhau phòng khám của mình. Buổi […]
July 3, 2023

[OOLS 160th]

Chủ đề của OOLS 160th sẽ là các thuật toán kiểm tra thị trường thường sử dụng trong quá trình khám. Trong buổi học này, BS. […]
July 3, 2023

[OOLS 165th]

Tiếp tục chuỗi bài học về kính củng mạc. Buổi OOLS số 165 lần này sẽ tiếp tục về các kinh nghiệm lâm sàng về đặt […]
July 3, 2023

[OOLS 175th]

Chủ đề thú vị của OOLS số 175 tuần này sẽ xoay quanh giác mạc hình chóp – một bệnh lý giác mạc nghiêm trọng, gây […]
March 11, 2023

OOLS 197: Estimating the prevalence of dry eye disease: What value is most relevant?

Dry eye prevalence is not uniform but varies geographically and with age and sex. This talk will explain these variations and show how prevalence can be […]
March 11, 2023

The Lancaster Online Course in Ophthalmology July 10th – August 4th, 2023

The Lancaster Course in Ophthalmology will be held as a virtual online course in 2023. The four week course will provide contemporary and comprehensive coverage of […]