Community

July 4, 2023

[HAPPY WORLD OPTOMETRY DAY]

Hôm nay là ngày Khúc Xạ Nhãn Khoa thế giới! Optometry VN xin kính chúc các quý anh chị em đồng nghiệp Khúc xạ Nhãn khoa, […]
July 3, 2023

[HAPPY LUNAR NEW YEAR 2022]

Chúc Nhâm Dần tới Ai cũng giàu to Sức khoẻ chẳng lo Buồn bực xếp xó Khó khăn chuyện nhỏ Việc chạy ro ro Không còn […]
March 11, 2023

A great leap forward for the Optometry Vietnam!

On September 16, 2021, Viet Nam Ministry of Health issued a circular defined competencies, roles and responsiblities of optometrist, effective from November 1st this year. After […]