FAQ-VN

Tháng Sáu 19, 2023

4. Cần bao nhiêu chuyên viên Khúc xạ nhãn khoa?

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y Tế Thế giới (WHO), đến năm 2020, Việt Nam cần tối thiểu 1 chuyên viên Khúc xạ nhãn khoa […]
Tháng Sáu 18, 2023

3. Ngành Khúc xạ nhãn khoa sẽ giúp ích gì cho Việt Nam?

Việc xuất hiện đội ngũ chuyên viên khúc xạ nhãn khoa có tay nghề và tận tụy sẽ mang lại những đóng góp tích cực cho […]
Tháng Sáu 17, 2023

2. Tại sao Việt Nam cần có ngành Khúc xạ nhãn khoa?

Tại Việt Nam, đánh giá nhanh về các bệnh mù lòa có thể phòng tránh được (RAAB) năm 2017 cho thấy 11.4% người từ 50 tuổi […]
Tháng Sáu 16, 2023

1. Khúc xạ nhãn khoa là gì? Chuyên viên Khúc xạ nhãn khoa là ai?

Khúc xạ nhãn khoa phát triển ở nhiều nước trên thế giới. Thông thường, các chuyên viên khúc xạ nhãn khoa được đào tạo như lực […]