Optometry in Vietnam

Xem giới thiệu

Chào mừng bạn đến với Optometry Vietnam, một tổ chức tiên phong cam kết cách mạng hóa chăm sóc mắt và sức khỏe thị lực trên khắp đất nước. Với sự tập trung mạnh mẽ vào tính tiện lợi, giáo dục và đấu tranh, chúng tôi cam kết đảm bảo mọi cá nhân tại Việt Nam có cơ hội tận hưởng tầm nhìn rõ ràng và sức khỏe mắt tối ưu. Qua sự hợp tác chặt chẽ của các chuyên gia kính thị, công nghệ đổi mới và sự tham gia của cộng đồng, chúng tôi đang định hình một tương lai nơi sức khỏe mắt được ưu tiên, ngăn chặn tình trạng suy giảm thị lực không cần thiết và tăng cường tổng thể cho sự phồn thịnh của xã hội chúng ta. Hãy tham gia cùng chúng tôi trong hành trình biến đổi chăm sóc mắt và tạo ra ảnh hưởng lâu dài đối với cuộc sống của mọi người trên khắp Việt Nam.

Tầm nhìn & Sứ mệnh


Tại Optometry Vietnam, sứ mệnh của chúng tôi là nâng cao chăm sóc mắt và thúc đẩy sức khỏe thị lực cho toàn cộng đồng. Chúng tôi hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người bằng cách cung cấp các dịch vụ nhãn khoa toàn diện và dễ tiếp cận, đồng thời thực hiện công tác giáo dục và nghiên cứu. Thông qua sự hợp tác, sáng tạo và tương tác cộng đồng, chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng mọi người ở Việt Nam đều có cơ hội tận hưởng tầm nhìn và sức khỏe mắt tối ưu.


Tầm nhìn của chúng tôi tại Optometry Vietnam là trở thành một tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu trong việc thay đổi việc chăm sóc mắt tại Việt Nam. Chúng tôi hướng tới một tương lai nơi mọi người đều có một thị lực tốt, và các vấn đề suy giảm thị lực có thể được giảm thiểu. Qua một mạng lưới chuyên gia nhãn khoa tài năng, công nghệ tiên tiến và các sáng kiến tăng cường ý thức cộng đồng, chúng tôi hướng đến việc tạo ra một xã hội nơi sức khỏe mắt được ưu tiên, từ đó dẫn đến cải thiện toàn diện về sức khỏe và năng suất lao động. Chúng tôi mong muốn được công nhận như nguồn động viên chủ chốt để thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong lĩnh vực chăm sóc mắt, thiết lập một tiêu chuẩn xuất sắc mà còn là nguồn động viên cho các quốc gia khác.

Nhãn khoa Quốc tế