Kính tiếp xúc

Tháng Bảy 3, 2023

[OOLS 178th]

Kính tiếp xúc dùng một lần mang lại nhiều lợi ích cho cả người thực hành và bệnh nhân. Buổi thảo luận này sẽ đề cập […]