Sự kiện

Tháng Bảy 4, 2023

3 NGÀY HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ KHÓ CÓ THỂ BỎ QUA

Hội nghị về các chuyên đề được trình bày bởi các chuyên gia trong lĩnh vực Khúc xạ nhãn khoa và Nhãn khoa trên toàn thế […]
Tháng Bảy 4, 2023

TIẾP THEO TUẦN LỄ GLOCOM THẾ GIỚI 2021

Diễn ra từ ngày 07/03 – 13/03. Tuần lễ Glocom thế giới là sáng kiến của Hiệp hội Glocom Thế giới và Hiệp hội bệnh nhân […]
Tháng Bảy 4, 2023

[Tuần lễ Nhận thức về Cận thị của Viện Thị giác Brien Holden][Brien Holden Vision Institute Myopia Awareness Week]

Hội đồng Khúc xạ Nhãn khoa thế giới (WCO) và Liên minh Nhận thức Cận thị Toàn cầu (GMAC) vui mừng thông báo về sự hỗ […]
Tháng Bảy 3, 2023

[HỘI THẢO HỢP TÁC KHIẾM THỊ QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 7]

Trong tháng 10 này, Trường Đại học Khúc xạ Nhãn khoa New England (Mỹ), Đại học Khúc xạ Nhãn khoa bang Ohio (Mỹ), Viện Mắt LV […]
Tháng Bảy 3, 2023

[Hội nghị thị giác toàn cầu 2022]

Khúc xạ Nhãn khoa Việt Nam xin kính gửi tới quý đồng nghiệp, link hội nghị trực tuyến Thị giác toàn cầu 2022. Nội dung hội […]