Sự kiện

Tháng Bảy 4, 2023

TIẾP THEO TUẦN LỄ GLOCOM THẾ GIỚI 2021

Diễn ra từ ngày 07/03 – 13/03. Tuần lễ Glocom thế giới là sáng kiến của Hiệp hội Glocom Thế giới và Hiệp hội bệnh nhân […]
Tháng Bảy 4, 2023

[Tuần lễ Nhận thức về Cận thị của Viện Thị giác Brien Holden][Brien Holden Vision Institute Myopia Awareness Week]

Hội đồng Khúc xạ Nhãn khoa thế giới (WCO) và Liên minh Nhận thức Cận thị Toàn cầu (GMAC) vui mừng thông báo về sự hỗ […]
Tháng Bảy 3, 2023

[HỘI THẢO HỢP TÁC KHIẾM THỊ QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 7]

Trong tháng 10 này, Trường Đại học Khúc xạ Nhãn khoa New England (Mỹ), Đại học Khúc xạ Nhãn khoa bang Ohio (Mỹ), Viện Mắt LV […]
Tháng Bảy 3, 2023

[Hội nghị thị giác toàn cầu 2022]

Khúc xạ Nhãn khoa Việt Nam xin kính gửi tới quý đồng nghiệp, link hội nghị trực tuyến Thị giác toàn cầu 2022. Nội dung hội […]