Hoạt động đào tạo

Tháng Bảy 3, 2023

[OOLS 174th]

Điện nhãn cầu là một trong những khám nghiệm cận lâm sàng cần thiết để hỗ trợ chẩn đoán. Buổi thảo luận sẽ bao gồm các […]
Tháng Bảy 3, 2023

[TUẦN LỄ NHẬN THỨC VỀ CẬN THỊ 23-28/5/2022]

Chúng tôi rất vui mừng thông báo khởi động Tuần lễ nâng cao nhận thức về Cận thị năm 2022 – một sáng kiến toàn cầu […]