Đào tạo liên tục

Tháng Bảy 3, 2023

[Khoá học Nhãn khoa bằng tiếng Việt]

Khúc xạ Nhãn khoa Việt Nam xin kính gửi tới quý đồng nghiệp khoá học về bệnh lý Glocom được Việt hoá thực hiện bởi Đội […]