phamthidung@hmu.edu.vn

Tháng Mười Một 22, 2023

GIỚI THIỆU BÁO CÁO VIÊN HỘI THẢO KIỂM SOÁT TIẾN TRIỂN CẬN THỊ

Tham gia Hội thảo “Kiểm soát tiến triển cận thị” chúng ta rất vinh dự được tiếp đón một báo cáo viên vô cùng đặc biệt: […]
Tháng Mười Một 13, 2023

GIỚI THIỆU NHÀ TÀI TRỢ BẠCH KIM – SEED

Công ty TNHH kính áp tròng SEED Việt Nam – thương hiệu Kính tiếp xúc lớn nhất Nhật Bản chính thức đồng hành cùng Hội thảo […]