CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ HỘI THẢO KIỂM SOÁT TIẾN TRIỂN CẬN THỊ