Trong những thập kỷ gần đây, suy giảm thị lực đang là tâm điểm ngày càng được chú ý ở các nước phát triển. Ở Malaysia, tình trạng này được điều trị bảo tồn với nhiều loại hoạt động kích thích thị giác ngẫu nhiên trong những năm qua. Ngày nay, với việc phổ cập kiến thức rộng rãi và chia sẻ kinh nghiệm từ các nước phát triển trong lĩnh vực này, trẻ em bị suy giảm thị lực ở Malaysia sẽ có nhiều hy vọng hơn thông qua việc phân loại sớm, can thiệp sớm và thích nghi với thế giới. Chủ đề này sẽ được thảo luận sâu hơn trong OOLS 113.