Sáng thứ 2 (18/1), tổ chức Eye Care Foundation – Vietnam và các thầy cô Bộ môn Khúc xạ Nhãn khoa trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch(UPNT) đã có một buổi trao nhận hai (02) bộ khám khúc xạ bao gồm: Hộp thử kính, gọng thử, đèn soi bóng đồng tử, thước kính, kính trụ chéo và kính flipper.