Hội nghị RESMEET – 2021, nhằm vinh danh Giáo sư Brien Holden.