HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ KHÚC XẠ NHÃN KHOA LẦN THỨ 18 TẠI HONG KONG (TRỰC TUYẾN)