BẠN CÓ BIẾT BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CÓ THỂ GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN MẮT?