Khúc xạ Nhãn khoa Việt Nam xin kính gửi tới quý đồng nghiệp bài giảng trực tuyến 30 phút về Giải phẫu góc tiền phòng và sinh lý thuỷ dịch của Bác sĩ Lê Ngọc Vân Anh – Bộ môn Mắt, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Mắt TP. HCM.