Hãy dành 60 phút cùng Khúc xạ Nhãn khoa Việt Nam và Orbis Việt Nam cập nhật các kiến thức mới nhất về phân loại hình thái, chẩn đoán và các hướng điều trị mới cho Glocom góc đóng thông qua bài giảng trực tuyến của PGS. TS. BS. Bùi Thị Vân Anh – Bệnh viện Mắt Trung ương trên Cybersight nhé!