Đừng bỏ lỡ: Hội nghị chuyên đề về cận thị toàn cầu