Short Course

July 3, 2023

[OOLS 155th]

Với phạm vi hành nghề rộng, nhân viên Khúc xạ nhãn khoa có thể kết hợp các chuyên khoa khác nhau phòng khám của mình. Buổi […]
July 3, 2023

[OOLS 160th]

Chủ đề của OOLS 160th sẽ là các thuật toán kiểm tra thị trường thường sử dụng trong quá trình khám. Trong buổi học này, BS. […]
July 3, 2023

[OOLS 165th]

Tiếp tục chuỗi bài học về kính củng mạc. Buổi OOLS số 165 lần này sẽ tiếp tục về các kinh nghiệm lâm sàng về đặt […]
July 3, 2023

[OOLS 175th]

Chủ đề thú vị của OOLS số 175 tuần này sẽ xoay quanh giác mạc hình chóp – một bệnh lý giác mạc nghiêm trọng, gây […]